Αυγούστου 21, 2011

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ……Μέρος Α


Στην ζωή μας , καθώς σχετιζόμαστε η  ερχόμαστε σε επαφή με γεγονότα και συμβάντα που λαμβάνουν χώρα συνεχώς …την κάθε στιγμή ….
Επικεντρωνόμαστε   συνήθως σε πρόσωπα και αντικείμενα , τα οποία παρατηρούμε με τις φυσικές μας… αισθήσεις !.
Αν και την ίδια στιγμή αναβλύζουν σκέψεις και συναισθήματα που είναι περίπου η αντίδραση μας στα ερεθίσματα  αυτά ….δεν τα παρατηρούμε με  το ίδιο ενδιαφέρον  …
Δίνουμε περισσότερη προσοχή στην ……εικόνα….στην περιγραφή , έτσι όπως αντιλαμβανόμαστε  .με  τις φυσικές μας αισθήσεις αυτά που συμβαίνουν , και αφήνουμε τα συναισθήματα και τις σκέψεις να αντιδράσουν ….μηχανικά, σύμφωνα φυσικά με τις αρχειοθετημένες κατευθυνόμενες θωρήσεις του.... παρελθόντος.

Αν μια οποιαδήποτε ημέρα …αντί να επικεντρωθούμε μοναχά με τις φυσικές μας αισθήσεις   σε ένα γεγονός ,πρόσωπο η αντικείμενο ……στρέψουμε ένα μέρος της προσοχής μας στις σκέψεις και τα συναισθήματα μας  τα οποία αναβλύζουν   σαν αντίδραση στα εξωτερικά ερεθίσματα …και να  γίνουμε επίσης συνειδητή ….και από αυτά ……..
Τότε αυτόματα σημαίνει ότι έχουμε μετατοπίσει το σημείο αντίληψης μας, σε ένα πιο διευρυμένο επίπεδο αντίληψης  ,σαφώς υψηλότερο κατά έναν τρόπο …και επίσης μπορούμε να πούμε ότι είδη κάναμε το πρώτο μικρό βήμα για την αυτογνωσία.
[Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός ] .
Και λέω για την αυτογνωσία διότι ο σημερινός άνθρωπος  είναι προγραμματισμένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην αυτοπαρατηρητε  …
Αυτή η επιφανειακή , απλά αισθησιακή και    μονοδιάστατη δράση, δεν του επιτρέπει  να  αποκομίζει τα ωφέλει και την γνώση που του προσφέρει η εμπειρία της καθημερινής ζωής του .
Με αποτέλεσμα να μην βιώνει την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ σχέση που έχει  με τα γεγονότα ,τα πρόσωπα , και τα αντικείμενα , και η γνώση του να είναι περιορισμένη και επιφανειακή όσο και η εμπειρία του.

Μπροστά σε ένα οποιοδήποτε γεγονός ,πρόσωπο ,η αντικείμενο ,η φαινόμενο ας επιλέξουμε να παρατηρήσουμε και την αντίδραση μας σε αυτό ..να γίνουμε έστω και για λίγο σήμερα ….. συνειδητοί από τα συναισθήματα μας και τις σκέψεις μας .
Τότε  …..με μεγάλη έκπληξη …θα έχουμε μια ευχάριστη συνάντηση με ένα κομμάτι του εαυτού μας που ήταν πάντα μαζί μας αλλά που το κρύβαμε πίσω από τα συναισθήματα και τις σκέψεις.
Θα αποκτήσουμε την γνώση………. ότι τα συναισθήματα και οι σκέψεις …..
Δεν είναι ….αυτό που νομίζαμε……. ότι ήταν !!!.  

Διαβάστε το β μέρος ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου