Σεπτεμβρίου 06, 2011

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ …….. Μέρος Γ [τελευταίο ].
Η μετατόπιση του σημείου αντίληψης  [ προσοχής επίσης ]  … δίνει μια άλλη οπτική του κόσμου ….και σε αυτόν τον δρόμο ,υπάρχουν πολλά πλούσια δώρα τα οποία αναβλύζουν αυθόρμητα και τα συναντούμε  απλά στην πορεία  ….όπως είναι η κατανόηση για τον συνάνθρωπο μας , και η κατανόηση γενικά  των  συμβάντων  της καθημερινότητας
.Η αλλαγή οπτικής του κόσμου είναι αποτέλεσμα της δικής μας προσωπικής αλλαγής …και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που έχουμε πλέον την ελεύθερη επιλογή ,ελεύθερη βούληση , το πώς ένα συμβάν θα το διαχειριστούμε … μακριά από ξένες επιδράσεις.

Το αν δηλαδή θα δούμε το συμβάν  σαν μια ενδιαφέρουσα  καινούρια εμπειρία, όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε τις σκέψεις  και τα συναισθήματα που αναβλύζουν στον ψυχισμό μας .

Η αν επιλέξουμε το συμβάν να το δούμε σαν αντικείμενο έρευνας [πια είναι τα αίτια ,,πιο μήνυμα υπάρχει ,τη μπορώ να μάθω από αυτό κλπ ]

Αλλά  όχι σαν δραματικό συμβάν που θα μας καθηλώσει ,η ευχάριστο που θα μας απογειώσει όπως γίνεται συνήθως εντελώς μηχανικά.
Η μετατόπιση του σημείου αντίληψης, στο σημείο όπου μπορούμε να παρατηρούμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα μας ,μας καθιστά αυτόματα ανεπηρέαστους μπροστά σε αντιξοότητες της ζωης που μπορεί να προκύψουν .
Και αυτό διότι όλοι η μάχη και οι αγώνες ,η χειραγώγηση ,οι επιρροές ,και η παραπληροφόρηση …..γίνετε στο επίπεδο ιδεών, σκέψεων ,κρίσεων ,και συμπερασμάτων μετά από μια επιφανειακή διανοητική ανάλυση  .
Αν λοιπόν εμείς βρισκόμαστε πιο πέρα από αυτό το παιχνίδι των αντιθέσεων ,και του ανταγωνισμού  έχομε χωρίς αμφιβολία το ψυχολογικό πλεονέκτημα να παραμένουμε ανεπηρέαστοι και να έχουμε την ελευθερία της επιλογής .
Όπως ανέφερα λοιπόν και στο Α μέρος η μετατόπιση του σημείου αντίληψης γίνετε μεταφέροντας την προσοχή μας πιο εσωτερικά στον εαυτό μας [ στην καρδια ] ,ώστε να έχομε την δυνατότητα να παρατηρούμε όταν βλέπουμε ένα πρόσωπο, ένα αντικείμενο ,η βρισκόμαστε εν μέσο ενός συμβάντος ...........................................  τι  είδους σκέψεις η συναισθήματα αναβλύζουν στον ψυχισμό μας , και να γινόμαστε απλά συνειδητή από αυτά …
τόσο απλά !!!

τα υπόλοιπα έρχονται  σαν συμπλήρωμα ......

Διαβάστε επίσης το μέρος Α  και   Β Διαβάστε  ... H EΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΑΝΤΙΛΗΨΗ    από το ανώτερες
επικοινωνίες στο       www.newenergy.com.gr   1 σχόλιο: