Οκτωβρίου 18, 2011

Μια "άλλη" αντίληψη για τον χωρόχρονο …[ Ο ασφαλής χώρος ]Όταν αναφερόμαστε στον χώρο ή στον τόπο, ο νους μας αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει  το περιβάλλον που βρισκόμαστε, την τοποθεσία, τον κήπο, ή το δωμάτιο, τον δρόμο ή την πλατεία που πιθανά να βρισκόμαστε με το φυσικό μας σώμα  εκείνη την στιγμή.
Και φυσικά αυτό είναι έτσι !
Όταν αναφερόμαστε στον χρόνο, ο νους αντιλαμβάνεται την συγκεκριμένη χρονική στιγμή έτσι όπως την έχομε <<συμφωνήσει>> , δηλαδή χωρισμένη σε ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα, ημερομηνία, έτος  κλπ .
Και φυσικά και αυτό είναι έτσι !
Το ότι ο νους όμως αντιλαμβάνεται τον χώρο και τον χρόνο με αυτόν τον τρόπο δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντίληψης …!
Υπάρχει …!!!
Απλά ο νους δεν μπορεί να τον αντιληφθεί διότι ξεφεύγει από τις δικές του δυνατότητες και όρια.
Και αυτό διότι….μια πιο διευρυμένη αντίληψη του χωροχρόνου  δεν είναι θεωρητικό ζήτημα , θέμα συμφωνίας, η άποψης .
Αλλά είναι καθαρά θέμα προσωπικό και βιωματικό.!
Αναφέρομε σε έναν τρόπο αντίληψης που δεν αναιρεί τον νοητικό η διανοητικό τρόπο αντίληψης , δεν τον κρίνει ….απλά τον υπερβαίνει.
Αποδέχεται την νοητική θεώρηση όμως διαχωρίζει την « θέση » η την «σχέση » του με πολύ σαφή και ξεκάθαρο τρόπο.
Με αποτέλεσμα να αντιλαμβάνεται ..μέσα σε αυτό τον ίδιο τον νοητικό χώρο και χρόνο ..μια καινούρια ,η διαφορετική αντίληψη, η οποία όμως δεν περιγράφεται παρά μοναχά….. βιώνετε …..
Η περιγραφή που κάνω επομένως δεν έχει να κάνει καθόλου με την κατάσταση στην οποία αναφέρουμε, διαφέρει  όσο διαφέρει ένα σημείο σε ένα χάρτη με το φυσικό χώρο που υποδεικνύει .
[ όμως τον υποδεικνύει ]

Α] ο χώρος… διευρύνεται….!
Όταν τοποθετούμε την προσοχή [συνείδηση ]μας στο σώμα μας ….
Από το γνωστό μας περιβάλλον περνάει  η αντίληψη μας επιπλέον  σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο που είναι το φυσικό μας σώμα .
Για τον νου αυτό ίσως ερμηνεύετε αρχικά σαν περιορισμός , όμως αυτό είναι μια ψευδαίσθηση, διότι το σώμα πάντα έχει τις πέντε αισθήσεις με τις οποίες αντιλαμβάνεται τον φυσικό κόσμο, που είναι και ο φυσικός  χώρος του.

H αίσθηση του περιορισμού είναι μια ψευδαίσθηση, μια εντύπωση του νου, προέρχεται από   ένα κομμάτι του εαυτού μας που θέλει να παραμένει στην ίδια υποκειμενική και επιφανειακή περιγραφή του κόσμου.
Και δεν επιθυμεί την  αλλαγή και διεύρυνση της αντίληψης, 
Η διαφορά είναι ότι …..ο άνθρωπος που πειραματίζετε αυτή την εμπειρία , θυμάται επιπλέον κάτι που είχε ξεχάσει και δεν συμπεριλάμβανε στην συνειδητότητα του …. Το φυσικό του σώμα . !!!
Ενθυμούμενοι το φυσικό μας σώμα είμαστε σε θέση, να είμαστε ενήμεροι
[συνειδητοί] τόσο της φυσικής μας παρουσίας, όσο και του χώρου που μας περιβάλει .αυτό σημαίνει ότι είμαστε…. περισσότερο διευρυμένοι διότι αντιλαμβανόμαστε έναν επιπλέον χώρο …….το σώμα μας.
 Και αυτό είναι η φυσική κατάσταση που θα έπρεπε να έχει ο κάθε άνθρωπος
Ο νους αρχικά αισθάνεται περίεργα, άβολα και περιορισμένα , αυτό συμβαίνει διότι έχει συνηθίσει διαφορετικά , του αρέσει να τρέχει από το ένα πράγμα στο άλλο,να μπερδεύετε να ταυτίζετε, να πεταλουδιζει, και γενικά να είναι έρμαιο σε κάθε δράμα , γοητεία ή παραξενιά του φυσικού κόσμου. 

Β] ο χρόνος ….
Ο νοητικός χρόνος καθώς εμείς είμαστε ενήμεροι του φυσικού μας σώματος,δεν έχει την ίδια επίδραση η επιρροή .
διότι για να βιώσουμε το σώμα μας χρειάζεται να το επιλέξουμε συνειδητά.
Η συνειδητή αυτή επιλογή ,υπερβαίνει την μηχανικότητα και την νοητική θεώρηση του χρόνου, και όσο είμαστε συνειδητοί από αυτή την κατάσταση ζούμε σε  ένα συνεχές….. τώρα!!! .
Η συνειδητή  επιλογή μας να βιώνουμε  και να αισθανόμαστε το σώμα μας δεν επιτρέπει στον νου να ταξιδεύει στο παρελθόν ή στο μέλλον, στο πριν και στο μετά.

Έτσι…  μπορούμε να πούμε ότι μια πιο διευρυμένη αντίληψη του χώρου και του χρόνου είναι…..
 Μέσα στο φαινομενικά γνωστό περιβάλλον που ζούμε να συμπεριλάβουμε και την επίγνωση του φυσικού μας σώματος , ούτως ώστε και ο χρόνος να μετατραπεί στην ……τώρα στιγμή μας …

Ποιος ο λόγος όμως να το κάνουμε αυτό ?
Φυσικά  για όσους ερευνούν τον εαυτό τους αυτό το γνωρίζουν, και είναι και ο  δρόμος που ακολουθούν .
Αλλά στην νέα εποχή που εισερχόμαστε, ή που είμαστε, αυτό είναι μια επιλογή που κάθε ένας/ μια  θα ήταν ενδιαφέρον να ερευνήσει.

Έχει αναφερθεί από εσωτεριστές  <<ο ασφαλής χώρος >>…
έτσι αντιλαμβάνομαι τον ασφαλή χώρο, όταν η προσοχή μου εισέρχεται συνειδητά μέσα μου.

Γιατί αλήθεια θα πρέπει να θυμόμαστε  το σώμα μας μονό όταν πονάει ?

Τίποτα δεν μπορεί να υπάρχει έξω από τον εαυτό μας, η ασφάλεια, η χαρά, η ευτυχία, η αφθονία η υγεία ,μόνο μέσα μας μπορούν να υπάρχουν και εκεί θα πρέπει να τα αναζητήσουμε .
Ενθυμούμενοι λοιπόν τον εαυτό μας  … και την τώρα στιγμή μας ,όπως είναι φυσικό αλλάζει η αντίληψη μας και για τον χώρο και για τον χρόνο.
 κατά συνέπεια αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα διαφορετικά ,αλλά και αντιδράμε διαφορετικά σε αυτά [ και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον].
Συμβάντα που μας ενοχλούσαν ,πράγματα ,και πρόσωπα που μας δυσκόλευαν , τώρα τα βλέπουμε με άλλο…… μάτι, και τα αξιολογούμε διαφορετικά  ….και με λίγη ενασχόληση μαζί τους μπορούμε να τα κατανοήσουμε και να απελευθερώσουμε την πίεση που ασκούν στο ψυχισμό μας .

Ο κόσμος και το περιβάλλον  δεν έχει πλέον την ίδια επίδραση επάνω μας, μιας και η θέση μας ψυχολογικά είναι κάπως ουδέτερη και μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε παράλληλα περισσότερες…. "διαστάσεις " 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την σταδιακή εξισορόπιση και εναρμόνιση των ψυχολογικών       και των φυσιολογικών ενεργειών μας .

<<Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει την αυταπάτη ότι δραπετεύει ,ότι αλλάζει την ζωή του αλλάζοντας τις εξωτερικές συνθήκες .
αλλά πέρα από την επιφανειακή διαφορά των καταστάσεων θα τοποθετείτε πάντα στο ίδιο σημείο της σκάλας ….[Stefano da anna ]

Εκεί όπου τον τοποθετεί το επίπεδο αντίληψης και συνειδητότητάς του .


Τώρα είναι η ώρα να αλλάξουμε.
 Να αλλάξουμε εμείς !!! την δική μας νοοτροπία φυσικά ,και  όχι του διπλανού μας.
 Είναι καιρός να αφήνουμε την νοητική θεώρηση  των πραγμάτων, των συμβάντων ,του χώρου και του χρόνου, και την επιφανειακή  περίληψη τους , και να περάσουμε στην…. ουσία !!!


Διαβάστε επίσης εδω ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου