Ποτέ δεν ήμουνα, ούτε θα σταματήσω ποτέ να είμαι !..................................[Bhagavad Gita ]

Οκτωβρίου 16, 2012

Ψυχολογική μετατροπή - εσωτερική αλλαγή


Η χώνευση των εντυπώσεων*........ 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται τετρακόσια δισεκατομμύρια πληροφοριών το δευτερόλεπτο , όμως μπορεί να αντιλαμβάνεται  μονό  δυο χιλιάδες από αυτές .
 [σε αυτό το συμπέρασμα έχει καταλήξει η επιστημονική κοινότητα.]
Αναβλύζει όμως και το ερώτημα,  τελικά πόσες από αυτές  τις δυο  χιλιάδες μπορεί να συνειδητοποιεί  ο ανθρώπινος εγκέφαλος , και  φυσικά που πηγαίνουν τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια πληροφοριών ?
Αυτό το αναφέρω απλά και μόνο για να έχομε μια  << εικόνα >> του μεγέθους των πληροφοριών που κάθε στιγμή έχουμε από την ζωή μας και που αδυνατούμε να συνειδητοποιήσουμε .

Φυσικά δεν είμαι της άποψης ότι χρειάζεται να συνειδητοποιούμε μέσα στην ανθρωπινότητα μας όλες αυτές τις  εκατομμύρια πληροφορίες που η επιστημονική κοινότητα αναφέρει ,
Πιστεύω ότι χρειάζεται να επικεντρωνόμαστε μόνο στην πληροφορία, που με την αντίληψη που διαθέτουμε, μπορούμε να  βιώνουμε στη κάθε στιγμή μας.

Η πληροφορία - εντυπωση , είναι απαραίτητη για την επιβίωση μας , είναι  η εμπειρία ζωής ... είναι ο λόγος  της ύπαρξης μας.

Εκτός από την φυσική τροφή που τρέφει , αναπλάθει, και ανανεώνει το φυσικό μας σώμα ,
 Εκτός από το νερό που τρέφει  ποτίζει και εμπλουτίζει με οξυγόνο τα κύτταρα και παράλληλα μεταφέρει και.... πληροφορίες σε αυτά ,
 Και εκτός τον αέρα που επίσης οξυγονώνει ακόμα πιο βαθιά στέλνοντας πληροφορίες ακόμα βαθύτερα, εκεί που το νερό δεν μπορεί να φτάσει ,
 υπάρχει και μια άλλη τροφή, πιο λεπτή, και πιο ΟΥΣΙΑστικη, που είναι
οι .....εντυπώσεις .

Εντυπώσεις είναι όλα αυτά τα  δισεκατομμύρια ερεθίσματα που κάθε δευτερόλεπτο βομβαρδίζουν τις αισθήσεις του φυσικού σώματος, και προκαλούν διάφορες αντιδράσεις είτε φυσικές είτε ψυχολογικές [ νοητικές, συναισθηματικές ].
Είναι οι εικόνες , όλα αυτά που βλέπουμε καθημερινά , αυτά που ακούμε ,και αισθανόμαστε, γευόμαστε ,και μυρίζουμε.
Εντύπωση είναι αυτό που αντιλαμβανόμαστε από ένα δένδρο, ένα αυτοκίνητο, ένας θόρυβος που βρίσκετε στο αντιληπτικό πεδίο των αισθήσεων μας .
  Μπορούμε να πούμε με σαφήνεια  και με την ξεκάθαρη υποστήριξη και  της σύγχρονης επιστήμης,  ότι αυτο που θεωρουμε   << ζωή >>, έρχεται σε μας με την μορφή εντυπώσεων .

Στην Ινδία ,τον φυσικό  κόσμο που ζούμε, τον αποκαλούν στα Σανσκριτικά: << maya >> που στο ερμηνευτικό λεξικό θα δούμε ότι σημαίνει:    αυταπάτη, ψευδαίσθηση!

Η ζωή δηλαδή  δεν είναι τίποτε άλλο ,  παρά  εντυπώσεις που εισέρχονται μέσω των αισθήσεων και επεξεργάζονται από τον εγκέφαλο μας, και ο οποίος τελικά οργανώνει μια ανάλογη αντίδραση σύμφωνα με το ερέθισμα που δέχτηκε, και σύμφωνα με τις υποκειμενικές αρχές, και πεποιθήσεις, που περιέχει .

Και φυσικά βρίσκετε κάτω από την επίδραση του  νόμου ……… [ της δράσης και της αντίδρασης].
Οι εντυπώσεις είναι αυτό που αποκομίζουμε από μια οποιαδήποτε  εμπειρία που ζούμε.
Αυτή η εντύπωση  που εισέρχεται στο διανοητικό μας  κέντρο δια μέσω των αισθήσεων είναι ενέργεια,  λεπτά υδρογόνα,  ή ηλεκτρομαγνητικά  κύματα , τα οποία <<  τρέφουν >> με ένα ειδικό τρόπο τον άνθρωπο.

Αν μπορέσουμε να προκαλέσουμε μια μετατροπή, μια αλλαγή σε αυτές τις εντυπώσεις να τις <<  χωνέψουμε ψυχολογικά >> αυτό σημαίνει επίσης  …….ότι μπορούμε να τροποποιήσουμε την αντίδραση μας,  και κατά επέκταση να τροποποιήσουμε και  την ζωή μας .

Υπάρχει όμως και  μια λεπτομέρεια ……..
Ενώ για την φυσική τροφή έχομε το όργανο μετατροπής που είναι το στομάχι,
Όπως και για τον αέρα επίσης  έχουμε το όργανο μετατροπής που είναι οι πνεύμονες,
Για τις εντυπώσεις, δεν έχομε κανένα όργανο μετατροπής,  και έτσι  θα πρέπει εμείς  να το …εγκαταστήσουμε με δική μας συνειδητή επιλογή  .

Εντυπώσεις που δεν μετατρέπονται, ειδικά  όταν έχουν αρνητική επίδραση  δημιουργούν διάφορα προβλήματα στη ζωή μας ,  και μας ταλαιπωρούν ψυχολογικά και σωματικά.
Είναι γνωστές οι εκφράσεις << αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω >> << γυρίζει συνεχώς στο μυαλό μου >> << αυτό δεν το αντέχω >> κλπ .

Οι εντυπώσεις [ εμπειρίες]   κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον του ανθρώπου για ζωή … έτσι καταλήγει η εντύπωση να είναι  μια υψηλού επιπέδου….<< Τροφή >>.

Όμως αν καταφέρνει ο άνθρωπος να μετατρέπει αυτές τις εντυπώσεις τότε δεν είναι μια απλά υψηλού επιπέδου τροφή που συντηρεί το ενδιαφέρον για ζωή ,
αλλά μια πνευματική τροφή ,  που προκαλεί ψυχολογική μετατροπή, και << μετακινεί >> τον  άνθρωπο σε ένα άλλο επίπεδο αντίληψης, ή κατάσταση ύπαρξης .
Όπως η φυσική τροφή τρέφει και συντηρεί το φυσικό σώμα . έτσι και η εντύπωση τρέφει τον ψυχολογικό σώμα................... τον ψυχολογικό άνθρωπο.  

Μια εντύπωση που έχει μετατραπεί …..είναι ο << άρτος ο επιούσιος >>,   αυτή είναι…..η  πνευματική τροφή.
Οι μετατρεμένες,  ή χωνεμένες εντυπώσεις αυτό που επιτυγχάνουν είναι  αναπτύσσουν τον ίδιο άνθρωπο, αλλά  σε μια ανώτερη.... οκτάβα .

Έτσι ο άνθρωπος με δική του επιλογή,  εφόσον επιθυμεί μια εσωτερική και ψυχολογική αλλαγή, μπορεί να εγκαταστήσει το εργαλείο το οποίο θα μετατρέπει τις εντυπώσεις, ώστε να αναπτύξει μέσα του τον...... ψυχολογικό  άνθρωπο,  σε μια ανώτερη και νέα ενέργεια .

Το εργαλείο της μετατροπής μιας εντύπωσης εγκαθίσταται όταν τοποθετήσουμε την προσοχή μας [ συνείδηση μας ] στο σημείο όπου εισέρχονται οι εντυπώσεις.
Έτσι εφόσον από το φυσικό μας σώμα, και διαμέσου των αισθήσεων, εισέρχονται οι εντυπώσεις , 
είναι σαφές ότι η προσοχή μας πρέπει να είναι εκεί.... παρούσα.

Η συνείδηση είναι σε θέση να μετατρέψει μια εντύπωση και να την διαμορφώσει με τον πιο κατάλληλο τρόπο, διότι..............  ενώ η εντύπωση είναι αποτέλεσμα φυσικών διεργασιών …..η συνείδηση είναι υπεράνω της φυσικής .

Ένα γεγονός, μια εικόνα, μια οποιαδήποτε εμπειρία ποτέ δεν είναι ίδια .
Μας φαίνονται όμως όλα ίδια και γνωστά,  διότι πάνω σε αυτά τα καινούρια, προβάλουμε το παρελθόν, παλιές εμπειρίες , παρόμοια γεγονότα ,  εικόνες που μοιάζουν ,  ποτέ όμως δεν είναι ίδια .
Ψάχνουμε κάτι καινούριο , ή ένα θαύμα, ενώ το καινούριο και το θαύμα είναι εδώ μπροστά μας την καθε στιγμη.

Θα πρέπει να<<  αισθανόμαστε>> τα πράγματα σαν << καινούρια  >> διότι έτσι είναι.
Υπάρχει << συνεχής ροή >> για όλα τα πράγματα που αντιλαμβανόμαστε και που δεν αντιλαμβανόμαστε,   που ο  κοινός νους λόγω του τρισδιάστατου και φυσικού  τρόπου που αντιλαμβάνεται δεν μπορεί να κατανοήσει , όμως η συνείδηση μπορεί να τα διαισθανθεί , να βιώσει την κίνηση, αρκεί όμως  να της δώσουμε την ευκαιρία .

Είναι μάταιο να περιμένει κάποιος να βρεθεί κάποιος γκουρού , ή κάποιος οποιοσδήποτε  εξωτερικός παράγοντας που θα τον οδηγήσει στην ευτυχία και στη γνώση και θα φέρει ειρήνη στον κόσμο .

Όπως λέει ο Δαλαι Λαμα  << γίνε εσύ η αλλαγή που θέλεις να δεις να συμβαίνει  στον κόσμο σου  >>
.
Η αλλαγή γίνεται από μέσα , και εκφράζετε προς τα έξω ακολουθώντας την ροή …και υλοποιείτε .
Και αυτό φυσικά μπορεί να το γνωρίζει μόνο κάποιος που έχει προσπαθήσει να προκαλέσει συνειδητά έστω μια  μικρή αλλαγή μέσα του και το έχει επιτύχει .
Η θεωρεία που δεν έχει γίνει πράξη παραμένει θεωρεία και άχρηστη.

Το να διαβάζουμε μια βιβλιοθήκη με βιβλία ψυχολογίας, ηθικής συμπεριφοράς , ή επιστημονικές μελέτες,  δεν θα μας ωφελήσει σε τιποτε .
Περισσότερο από αυτό θα μας ωφελήσει
το να περπατήσουμε ένα λεπτό  προσπαθώντας να θυμόμαστε τον εαυτό μας .

Η συνείδηση χρησιμοποιεί τον νου και την σκέψη  και τις πληροφορίες που έχει για τον φυσικό κόσμο,  για να δημιουργήσει στην ύλη , για να ζωντανέψει την ύλη .

Δεν έχει καμιά απολύτως αξία οποιαδήποτε γνώση όσο εντυπωσιακή και αν ακούγεται αν δεν έχει γίνει ΣΥΝ ΕΙΔΗΣΗ .

Η προσοχή μας είναι το βασικό εργαλείο της συνείδησης  και το μήλο της έριδος για όλους και όλα .
Όλα και όλοι προσπαθούν να κερδίσουν την προσοχή μας   διότι εκεί βρίσκετε η δύναμη μας ,  προσπαθούν να την κρατούν απασχολημένη με πολλούς τρόπους .

Το δράμα είναι ένας καλός τρόπος ,   
     οι ψεύτικες ανάγκες επίσης είναι εδώ και χρόνια ένας άλλος τρόπος ,   
  ο φόβος επίσης, ίσως είναι και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διατηρείτε ο κόσμος σε κατάσταση σοκ .
Χωρίς την προσοχή μας δεν υπάρχει τρόπος να αντιληφθούμε κάτι , ένα γεγονός , μια εικόνα, μια εμπειρία .
Η προσοχή μας είναι το θαυματουργό εργαλείο δημιουργίας διότι όπου το τοποθετήσουμε .....υλοποιεί .....  ζωντανεύει,  και φέρνει σε ύπαρξη και στην εμπειρία μας το αντικείμενο της παρατήρησης  μας.

Μην δίνουμε , μην χαρίζουμε   την προσοχή σας σε κανένα και σε τίποτα ….. είναι το εργαλείο της συνείδησης μας 
Ας το βάλουμε στην καρδιά μας όσο πιο πολύ μπορούμε  ………..όσο η προσοχή μας βρίσκετε εκεί , τόσο και ο μηχανισμός μετατροπής των εντυπώσεων θα λειτουργεί και θα τρέφει μια  νέα αντίληψη ……και τον εσωτερικό άνθρωπο .

Ας εστιάσουμε  την προσοχή μας εκεί που εμείς θέλουμε ,  και όχι εκεί που θέλουν άλλοι άνθρωποι, η μας έλκουν τα γεγονότα.
 Μην εστιάζουμε  στην φτωχια , στα προβλήματα, στη αβεβαιότητα , και σε δυσάρεστα γεγονότα  επειδή προβαλωνται καταιγιστικά  από τα μέσα ενημέρωσης .

Ο νόμος της έλξης  φέρνει αυτό που εστιάζουμε στη ζωή μας  υπακούοντας στην σκέψη και  στην συνείδηση, και καμιά δύναμη ούτε πολιτική , ούτε θρησκευτική , ούτε οικονομική, δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτήν την θέληση .

Ενας μεγάλος δάσκαλος του..... Α ι κ ι ν τ ο....... είπε κάποτε στους μαθητές του
<< όταν ο μαχητής είναι ένα με το σύμπαν, τότε ποιος είναι αυτός που θα μπορούσε να αναμετρηθεί μαζί του >>

Οι  <<μάχες.>> ..... να είστε σίγουροι ότι δεν γίνονται μόνο  στα χαρακώματα και στους δρόμους , το πιο σημαντικό πεδίο της μάχης είναι στην καρδιά και στο μυαλό . 


<< Ενας και κοινός είναι ο κόσμος για τους ξυπνητούς.
οι κοιμισμένοι ζουν ο καθένας στο δικό του κόσμο.>>
[ Ηράκλειτος]
διαβάστε επίσης εδώ ΕΔΩ [Ξύπνα…! γνώρισε τον εαυτό σου ]
και ΕΔΩ ...[ προσοχή... συνείδηση...]

*Την ψυχολογική εργασία με τίτλο << η μετατροπή των εντυπώσεων >> …την παρουσίασε πρώτος  ο γνωστικός διδάσκαλος Samael Awn Veor  στους μαθητές  του στο Μεξικό .

2 σχόλια:

 1. Η μετατροπή της ΕΙΚΟΝΑΣ(εντύπωσης) σε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ είναι το πλέον δύσκολο κομμάτι της επεξεργασίας του εγκεφάλου μας...Ο εγκέφαλος,όσα δεν μπορεί να ερμηνεύσει,γιατί δεν έχει ανάλογο λεξικό μέσα του, τα αποθηκεύειως... ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ πληροφορία... Οι περισσότεροι άνθρωποι ελέγχονται και καθοδηγούνται μέσα απο... εντυπώσεις γιατί είναι πιο "γρήγορες" πληροφορίες αφού περνούν μέσα απο τις πέντε αισθήσεις μας...Σπανίως κάποιος να καθήσει να αναλύσει μια... εντύπωση και να πάρει την σωστή πληροφορία... Κατά κανόνα οι άνθρωποι ζούν με εντυπώσεις... Οι οποίες περνούν απο τα μάτια τους ως απλές κυλιόμενες εικόνες καθημερινότητας...
  Για να δείς,για να καταλάβεις,για να ζήσεις την πληροφορία,πρέπει να ξεπεράσεις το προσωρινό θάμπωμα που σου προκαλεί η εντύπωση λόγω της έντονης λάμψης της και τον προσωρινό θόρυβο που δημιουργεί στ΄αυτιά σου ο ήχος της...
  "ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ,ΚΑΘΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΈΝΑΝ ΑΠΟΜΕΡΟ ΒΡΑΧΟ ΣΕ ΕΝΑ ΨΗΛΟ ΒΟΥΝΟ,ΣΚΟΡΠΑΩ ΓΥΡΩ ΜΟΥ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΚΥΒΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ,ΚΟΙΝΩΣ ΣΟΥΒΕΝΙΡ,ΑΛΛΟΙ ΤΙΣ ΧΑΖΕΥΟΥΝ ΑΜΗΧΑΝΟΙ,ΑΛΛΟΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ...ΕΙΝΑΙ Ο ΕΥΚΟΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΑΩ ΜΑΚΡΙΑ ΜΟΥ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΩ ΘΕΛΩ,ΕΙΝΑΙ Ο ΕΥΚΟΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΠΟΙΟΙ Μ΄ΑΓΑΠΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ...ΕΧΩ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΩ ΠΟΛΛΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΟΣΟ ΑΥΤΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΩ ΣΚΟΡΠΑΩ ΓΥΡΩ ΜΟΥ,ΤΟΣΟ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο κόσμος είναι όπως τον ονειρεύεσαι... είναι ένας καθρέφτης. Εκεί έξω βρίσκεις τον δικό σου κόσμο, τον κόσμο που έχτισες, που ονειρεύτηκες.
   Έξω βρίσκεις εσένα! Πήγαινε να δεις ποιος είσαι.
   Θ΄ανακαλύψεις ότι οι άλλοι είναι η αντανάκλαση της εικόνας του ψέματος που έχεις μέσα σου, του συμβιβασμού, της άγνοιάς σου... Άλλαξε!... και ο κόσμος θ' αλλάξει.
   Δημιουργείς έαν άρρωστο κόσμο και έπειτα φοβάσαι το δημιούργημά σου, τη βία που εσύ ο ίδιος προκάλεσες. Πιστεύεις ότι ο κόσμος είναι αντικειμενικός... αλλά ο κόσμος είναι όπως εσύ τον ονειρεύεσαι. Πήγαινε στον κόσμο και αποδέξου τον... Συνάντησε τους φτωχούς, τους βίαιους, τους λεπρούς που έχεις μέσα σου. Αποδέξου τους... Μην τους αποφεύγεις, μην τους κατηγορείς... Παραδώσου στον κόσμο σου. Πήγαινε και συνειδητά αποδέξου αυτό που έχεις δημιουργήσει: έναν κόσμο σε άγνοια, σκληρό, αμαθή... έναν κόσμο χωρίς ζωή.
   Η δύναμη ενός ανθρώπου είναι να εξουσιάζει τον εαυτό του και την ίδια στιγμή να παραδίδεται στον εαυτό του.
   Η ζωή σου, ο κόσμος όπου πιστεύεις ότι μπορείς να επιλέγεις και να αποφασίζεις, είναι πλασματικά... είναι ένας φρικτός εφιάλτης. Μόνο το "όνειρο" είναι πραγματικό. Το "όνειρο" είναι το πιο αληθινό πράγμα που υπάρχει. Αυτό που εσύ αποκαλείς πραγματικότητα είναι μόνο φαινόμενα, πρέπει να την αναποδογυρίσεις τελείως και δεν μπορείς να κρατήσεις μέσα σου τίποτα από τα παλιά... Θα πρέπει να μάθεις έναν νέο τρόπο να σκέφτεσαι, ν' αναπνέεις, να δρας και ν' αγαπάς...
   Έζησες μια ύπαρξη χωρίς σκοπό... οδυνηρή. Κρυμμένος πίσω από μια απασχόληση, πίσω από την απατηλή προστασία ενός μισθού, διαιωνίζεις τη φτώχεια, τη δυστυχία του κόσμου. Η ζωή είναι πάρα πολύ πολύτιμη για να εξαρτάσαι, και πάρα πολύ πλούσια για να χάνει! Ήρθε η ώρα ν' αλλάξεις!
   Έφτασε ο καιρός να εγκαταλείψεις τον όλο συγκρούσεις τρόπο με τον οποίο βλέπεις τον κόσμο. Έφτασε ο καιρός να πεθάνει μέσα σου ό,τι δεν έχει ζωή. Είναι καιρός για μια αναγέννηση. Είναι καιρός για μια νέα έξοδο, μια νέα ελευθερία. Είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια που μπορεί να φανταστεί ένας άνθρωπος: η κατάκτηση της προσωπικής του ακεραιότητας.

   "Η Σχολή των Θεών" του Stefano Elio d' Anna

   Διαγραφή