Αυγούστου 26, 2013

Ιεροί τόποι … λίθοι… φυτά δύναμης και κοσμικές ενέργειες

Το σύμπαν είναι ένα άπειρο  << υλικό >>  από ενέργειες και δυνάμεις παράξενες και άγνωστες οι περισσότερες για τον κοινό Νου.

Αυτές οι δυνάμεις εκδηλώνονται στον φυσικό μας κόσμο,  δημιουργώντας  και διαπερνώντας τα διάφορα επίπεδα και τις διαστάσεις σύμφωνα με τον νόμο του τρία και το νόμο του επτά, [...της δημιουργίας και της τάξης. ] 

Αυτές οι δυνάμεις και ενέργειες  αλλάζουν  συχνότητες, κραδασμούς και  μορφές, ανάλογα   με την αποστολή που  καλούνται να εκδηλώσουν σε κάθε διάσταση και σε κάθε χώρο.
Διαμορφώνοντας τους ηλεκτρόνιους, μοριακούς , κυτταρικούς , και ορυκτούς κόσμους .

 Έτσι καταλήγουν  τελικά να γίνονται κάποιες από αυτές τις ενέργειες ορατές και απτές από κάθε άνθρωπο του πλανήτη δια μέσω των αισθήσεων του, [ ορυκτές μορφές, κυτταρικές μορφές ].

Άλλες ενέργειες  γίνονται  αντιληπτές σαν  σκέψεις ή συναισθήματα  και άλλες μόνο  διαισθητικά, διορατικά αντιληπτές  ανάλογα το υπαρξιακό επίπεδο  του κάθε ανθρώπου, και  άλλες μέσα στο εργαστήριο του επιστήμονα [ ηλεκτρόνιοι και μοριακοί κόσμοι ]

 Όλα αυτά όμως συμβαίνουν χωρίς να έχει  ο άνθρωπος  την γνώση για την  προέλευση τους, ή την αρχική  αιτία που  αποκρυσταλλώθηκαν  στον κόσμο αυτές οι δυνάμεις και  οι μορφές.

Στον υλικό κόσμο δεν μπορεί να έχει ύπαρξη καμιά μορφή, φαινόμενο,  γεγονός, ή κατάσταση,  αν δεν έχει πρώτα δημιουργηθεί από μια  συμπαντική αιτία η <<θεϊκή θέληση>> σε πνευματικό επίπεδο.

  Μόνο τότε μπορεί να αρχίσει να εκφράζετε μια ενέργεια  και τελικά να εκδηλωθεί σαν σκέψη σαν συναίσθημα ,  σαν υλικό αντικείμενο, ή  σαν κυτταρικός οργανισμός.

Αυτό έχει κατανοηθεί και ειπωθεί από την σύγχρονη φυσική …..η μάζα δεν είναι παρά μια μορφή ενέργειας  που…. Έχει την τάση  να  σ υ μ π υ κ ν ώ ν ε τ ε .
Και η σχέση ανάμεσα στη μάζα και την ενέργεια εκφράστηκε με σαφήνεια από την  εξίσωση του Α. Αϊνστάιν …Ε=mc2!  [ όπου c = ταχύτητα φωτός ]

 Κάθε υλικό στοιχείο αναπόφευκτα συνοδεύετε από τα αντίστοιχα ηλεκτρόνια, μοριακά ή πνευματικά του στοιχεία  για να μπορεί να υπάρχει.

  Η μορφή δεν είναι παρά το πνεύμα που σταδιακά  υλοποιήθηκε και συμπυκνώθηκε,  όμως  η  <<ύλη>>, η <<μορφή>>, δεν το γνωρίζει .


Κάθε μορφή λοιπόν είναι η αντιπροσώπευση μιας   πνευματικής αρχής και κάθε αντικείμενο  έχει τις ιδιότητες του πνευματικού στοιχείου από όπου προέρχεται .

 Όπως επίσης έχει και κάποιες ενεργειακές ιδιότητες το οποίο το καθιστούν ικανό να συνεργάζεται ή όχι με άλλα είδη ή αντικείμενα, ή να μένει ουδέτερο.

Σε επίπεδο ανθρωπίνων σχέσεων έχουμε τις συμπάθειες και αντιπάθειες.
Δεν ταιριάζουν ή και ταιριάζουν, οι ενέργειες ή τα << χνώτα, ή άστρα >> μας όπως λέμε.
Σε άλλο επίπεδο βλέπουμε ότι ο μαγνήτης έλκει το σίδηρο, ενώ το σίδερο έλκει το οξυγόνο της ατμόσφαιρας.
Έτσι και το κάθε τι έλκει αυτό που του αντιστοιχεί.

Λέγετε ότι τα δένδρα <<προσεύχονται>> συνεχώς για να βρέξει , έτσι αν θέλουμε να κάνουμε μια έρημο, πράσινη…. αρκεί να ξέρουμε και να φυτέψουμε τα κατάλληλα δένδρα  ή φυτά,  που θα προσελκύσουν το νερό .     

Για να μπορέσουν όμως  να εκφραστούν και κάποιες  <<ειδικές>> συμπαντικές και κοσμικές δυνάμεις που έχουν κάποια << ιδιαίτερη συχνότητα,>> ή δυναμική ,  κάποια <<ειδική πληροφορία >> που πρέπει να γειωθεί , ή κάποια σημαντική  <<αποστολή>>……Είναι απαραίτητοι και οι ανάλογοι <<φορείς>> που θα  έχουν την δυνατότητα να επιτρέψουν την ροή μιας υψηλότερης  ενέργειας ή συχνότητας.

   Πχ κατάλληλο όχημα ή χώρο, αλλά και το ανάλογο κραδασμό, ώστε  να μπορέσουν  να εναρμονιστούν  και να  επιτρέψουν την γείωση.

Έτσι έχουμε τους ιερούς τόπους, πολύτιμους λίθους, φυτά δύναμης, ιερά ζώα, και πιο ιδικά ο άνθρωπος που έχουν αναλάβει αυτές τις  <<ιδικές αποστολές>>.

Ιεροί τόποι
Υπάρχουν λοιπόν σε όλη τη γη κάποιες ιδιαίτερες  τοποθεσίες που χρησιμεύουν σαν οχήματα,  ώστε να συγκεντρώνονται κοσμικές δυνάμεις και ενέργειες .

Αυτό μπορεί να συμβαίνει παντού, όπως πάνω σε βουνά και λόφους , σε φαράγγια, σε νησιά, σε ποτάμια ,  ή σε πεδιάδες.

Αυτοί οι ιεροί τόποι λόγω της σύστασης των πετρωμάτων, της πανίδας , ή της γεωλογικής τους κατάστασης [τεκτονικές πλάκες, εσωτερικά ύδατα κλπ], λόγω της θέσης τους στο περιβάλλον, ή και  για άλλους λόγους συγκέντρωναν και συγκεντρώνουν ακόμα ίσως, ισχυρά ηλεκτρικά ή μαγνητικά πεδία, Προκαλώντας παράξενα φαινόμενα  σε σχέση με τον χωροχρόνο.

Έτσι προσέλκυαν το μεταφυσικό ενδιαφέρον και τον θαυμασμό των ανθρώπων .

Εκεί οι άνθρωποι έφτιαχναν τα ιερά τους , και λάτρευαν τους θεούς τους .
 Επιχειρούσαν να παρευρίσκονται συχνά  σε αυτούς τους χώρους διότι αντλούσαν και αυτοί τις ευεργετικές ιδιότητες που ο ιερός  χώρος συγκέντρωνε από το σύμπαν.

Αλλά επίσης εκεί προτιμούσαν να  καταθέτουν  τις προσφορές τους και τις προσευχές τους .

Τα ιερά αυτά συνδέονται μεταξύ τους σχεδόν πάντοτε με ένα γεωμετρικό τρόπο,
[ Ιερή γεωγραφία ] και μάλιστα συνδέονταν με ιερούς τόπους σε άλλα μέρη του κόσμου…. άγνωστα μεταξύ τους  , κάτι που αποδεικνύει σήμερα ότι η επιλογή  αυτών των τοποθεσιών δεν ήταν τυχαία.
Σήμερα γνωρίζουμε ότι όλοι αυτοί οι ιεροί τόποι  σχετίζονται επίσης  με το μαγνητικό πεδίο της γης .

Τέτοιες περιοχές έχουμε τόσες πολλές που είναι αδύνατον να τις αναφέρουμε.
 Υπάρχουν οι γνωστοί ιεροί τόποι που μπορούμε να επισκεφθούμε ,  αλλά και πολλοί που είναι γνωστοί μόνο σε λίγους , και άλλοι που είναι τελείως άγνωστοι ή κρυμμένοι, και  άλλοι που  δεν μπορούν να εντοπισθούν, αλλά όμως υπάρχουν στοιχεία για την ύπαρξη τους .

Θα αναφέρουμε ενδεικτικά στην Ελλάδα γνωστούς ιερούς τόπους, τον Όλυμπο την <<κατοικία των θεών>>, όπου  λέγετε  ήταν το πρώτο στερεό κομμάτι γης, το οποίο υλοποιήθηκε κατά την δημιουργία του κόσμου.
Το ιερό νησί του Απόλλωνα  η  Δήλος, επίσης το μαντείο των Δελφών όπου ήταν ο ομφαλός της γης , και το Ιδαίον Άνδρο στον Ψηλορείτη όπου σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία μεγάλωσε ο θεός Δίας.  
Επίσης στα σύνορα Κίνας – Ινδίας  τα Ιμαλάϊα <<η στέγη του κόσμου>>,  εκεί υπάρχουν πολλοί ιεροί τόποι καταγεγραμμένοι αλλά και πολλοί άγνωστοι και κρυμμένοι .

Ο Λομσαν Ραμπα μας έχει γράψει  αρκετά  στα βιβλία του για αυτά τα ανεξερεύνητα  βουνά  και τις ιερές περιοχές τους .
Το αινιγματικό Στόουνχετζ με τους μπλε μονόλιθους [ αζουρίτες ..?..] 
Επίσης ιεροί χώροι που υπήρχαν κάποτε αλλά τώρα δεν μπορούν να εντοπισθούν  είναι το Μονσεράτ στην Ισπανία, όπου όπως λέγετε ένα μεγάλο κομμάτι του βουνού και του αρχαίου ναού όπου φυλάγεται το ιερό Γκραάλ , έχει περάσει στην τέταρτη διάσταση μαζί με τους φύλακες του, ώστε να μην κινδυνεύει  το ιερό σκεύος από βέβηλους.

Κάτι παρόμοιο συνέβη  και με  το χρυσό Ελ Ντοραντο το οποίο ο μέγας ιερέας όταν είδε τους Ισπανούς να καταφθάνουν και καταλαβαίνοντας τις διαθέσεις τους μετέφερε όλο των χώρο επίσης στην τέταρτη διάσταση .

Επίσης το ξαφνικά εγκαταλελειμμένο, αλλά πολύ καλά διατηρημένο Μάτσου Πίτσου στο Περού .

Πολλά βουνά ήταν ιεροί τόποι για πολλούς λόγους , αλλά επίσης  το ίδιο το σχήμα τους  και ίσως το μέγεθος  η το πέτρωμα τους να πρόσδιδε  την ιδιότητα, να έλκει συμπαντικές ενέργειες να αποθηκεύει , και να εκπέμπει με μεγαλύτερη ευκολία .

Οι πυραμίδες στην Αίγυπτο, αλλά και σε όλο το κόσμο , εκτελούσαν μια παρόμοια αποστολή, να έλκουν να αποθηκεύουν αλλά και να εκπέμπουν ενέργειες .

 Επίσης αυτός ήταν και ένας  λόγος που οι αρχαίοι μάγοι και μάγισσες  φορούσαν  καπέλα σε σχήμα κώνου.

Από ενεργειακή άποψη οι ιεροί τόποι είναι <<κόμβοι>> ….και έχουν σαν αποστολή να είναι αγωγοί και να διοχετεύουν στην γη την συμπαντική ενέργεια που τους αντιστοιχεί , ώστε να υπάρχει ισορροπία, αφθονία,  σε όλα τα στοιχεία και οργανισμούς  που συμμετέχουν στο γήινο παιχνίδι.

Αυτό συμβαίνει με όλα τα πράγματα είτε είναι ορυκτά είτε οργανικά….

 Η θεωρεία της σχετικότητας μας απέδειξε πως η μάζα δεν είναι ουσία, αλλα μορφή ενέργειας, και η ενέργεια είναι μια δυναμική, η οποία συνδέεται με την δραστηριότητα και την κίνηση . δικαιώνοντας τον Έλληνα φιλόσοφο Ηράκλειτο

   
Λίθοι
Επίσης  στο ορυκτό βασίλειο έχουμε τους  κρυστάλλους , πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους , όπως και μέταλλα που επίσης συγκεντρώνουν διάφορες ιδιότητες , και δονούνται το κάθε ένα με το δικό του τρόπο.

  Έλκουν διάφορες κοσμικές ενέργειες από το σύμπαν και από το περιβάλλον,  τις οποίες ενέργειες  μετασχηματίζουν.

 Κάποιοι από αυτούς τους λίθους   παρέχουν <<ειδικές>> υπηρεσίες σε αυτούς που ξέρουν να <<σχετίζονται >> μαζί τους , μετασχηματίζοντας τις αρνητικές ενέργειες ή επιδράσεις του περιβάλλοντος σε αβλαβείς ή ακόμα και σε θετικές επιρροές  ..

Οι λίθοι πάντα  ήταν κατά βάθος φυλαχτά τα οποία με τις ιδιότητες τους προστάτευαν ανάλογα και τον ιδιοκτήτη τους .

Η ιατρική της Αγιουβερδα [ Ινδία ] διατηρεί πάντοτε την πίστη ότι οι  λίθοι έχουν την δύναμη να προασπίζουν την υγεία μας ..

Οι κάτοικοι της Ατλαντίδας χρησιμοποιούσαν τους κρυστάλλους για να συλλαμβάνουν , να ενεργοποιούν , και να μετατρέπουν την κοσμική ενέργεια σε άλλες μορφές ενέργειας , ή να την διοχετεύουν στο σημείο του ενδιαφέροντος τους είτε αυτό ήταν η τεχνολογία ή εσωτερικές ικανότητες [ πχ τηλεπάθεια ].

Λέγετε ότι ο Μωυσής πήρε τις δέκα εντολές σκαλισμένες πάνω σε πλάκες από ...Ζαφείρη.

Επίσης λέγετε ότι σε κάθε λίθο ανάλογα με τα συστατικά που αποτελείτε αντιστοιχούν και διαφορετικές ιδιότητες, πχ   ότι το χαλκυδώνιον  έφερνε θάρρος στον κάτοχο του, το τοπάζι αγνότητα , ο αμέθυστος την ανώτερη σκέψη, και ο σάπφειρος την διαίσθηση κλπ. 
Έτσι σε κάθε ζώδιο αντιστοιχούσε και ένας ή δυο λίθοι .

Η αξία ενός κρυστάλλου ή λίθου είναι τελείως υποκειμενική και δεν έχει καμιά σχέση με τις ιδιότητες  που μπορεί να έχει.

Υπάρχουν λίθοι οι οποίοι έχουν πολλές και ενδιαφέρουσες ιδιότητες, και δεν είναι πολύτιμοι.
Μπορούν να αποκτηθούν και να βρεθούν εύκολα , όπως για παράδειγμα ο χαλαζίας ο οποίος θεωρείτε ο κρύσταλλος της εσωτερικής γνώσης και έχει μεγάλη θεραπευτική δύναμη και μπορούμε να τον βρούμε  σε όλο τον κόσμο.

Ακόμα και μια απλή πέτρα μπορεί να έχει για μας, [εφόσον μας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ]
κάποια ιδιαίτερη σημασία .

Ο χρυσός  θεωρείτο από τους Ίνκας ιερό  μέταλλο και πίστευαν ότι προέρχεται από τα δάκρια του ηλίου .

Ο άνθρωπος εφόσον  φορούσε ένα οποιοδήποτε λίθο θα μπορούσε να έχει συμμετοχή στις ενέργειες που ο συγκεκριμένος λίθος έλκυε από το σύμπαν, ή εξέπεμπε προς το σύμπαν με αποτέλεσμα να αποκόμιζε  και τις ευεργετικές ιδιότητες αυτής της συμπαντικής σχέσης - κίνησης .

Και πολύ περισσότερο ακόμα αν  αποκτούσε μια ειδική σχέση μαζί του,  αν δήλωνε δηλαδή συνειδητά την συνεργασία του με τον λίθο, και αν διατηρούσε τον λίθο καθαρό,  και τον ενεργοποιούσε ανάλογα.

Πέρα όμως από χρωματιστούς και πολύτιμους  λίθους, ο άνθρωπος έδειχνε λατρεία και ενδιαφέρον και σε παράξενους λίθους στους οποίους διέκρινε διάφορες θεϊκές ή πνευματικές ιδιότητες,  όπως στους πυραμιδοειδής, γνωστούς ως << μενιρ >>.

Και τέλος  ο άνθρωπος έγινε <<φίλος>> με το στοιχειό της φωτιάς, από την τριβή ενός λίθου με έναν άλλον, όπου η τριβή απελευθέρωσε την κριμένη ενέργεια [ σπίθα, φωτιά  ] μου έκρυβαν οι πέτρες .

Φυτά δύναμης
Επίσης το φυτικό βασίλειο με τα φυτά δύναμης που επίσης συγκεντρώνουν ιδιότητες διάφορες, κυρίως θεραπευτικές τα περισσότερα , αλλά και κάποια  άλλα με  εσωτερική προστασία, όπως είναι οι κάκτοι αν τοποθετηθούν δυτικά συμφωνά με το κινέζικο  Φενγκ Σούι .

Κάποια άλλα  παρέχουν  σε όσους γνωρίζουν εκτός από θεραπευτικές και  μεταφυσικές εμπειρίες .
Όπως η  Πυθία  στο μαντείο των Δελφών που προέβλεπε το μέλλον  καίγοντας ή μασώντας ..δάφνες .

Επίσης και ο ανθρωπολόγος  Κάρλος Καστανέντα που με την καθοδήγηση του ινδιάνου δασκάλου του μπόρεσε να έρθει σε επαφή με τα στοιχειώδη των φυτών δύναμης, όπως του κάκτου Μεσκάλ ,  και του δένδρου  Ντατούρα.

Φυτά δύναμης όμως είναι με άλλους τρόπους και αλλά φυτά που είναι γνωστά για την ομορφιά τους , ή για το άρωμα τους , ή για το χρώμα τους .
Όπως  τα πανέμορφα τριαντάφυλλα.
Αν και ο κόσμος τα χρησιμοποιεί περισσότερο  για αισθητικούς λόγους, το μεταφυσικό άρωμα τους, όπως και τα χημικά στοιχεία που το αποτελούν, έχουν μεγάλες  θεραπευτικές δυνάμεις σε <<ψυχολογικά >> ασθενείς .

Επίσης δεν είναι τυχαίο που το αρχαίο τάγμα των Ροδόσταυρων το έκανε σύμβολο του και το τοποθέτησε στο κέντρο του σταυρού.

Υπάρχουν πολλά στοιχεία για τα φυτά τα οποία η επιστήμη δεν γνωρίζει ακόμα , όπως για παράδειγμα το όπιο [ το ρετσίνι  που βγαίνει από την παπαρούνα… μήκων η υπνοφόρος ].
Αυτό το προϊόν έχει πάνω από τετρακόσια ενεργά στοιχεία αλλά η επιστήμη δεν γνώριζε μέχρι την δεκαετία του 70-80 ούτε το ένα τέταρτο από αυτά .

Οι ιδιότητες αυτού του φυτού είναι πολλές,  αλλά η πιο σημαντική αυτή η οποία επιτρέπει την διείσδυση μέχρι και στο τελευταίο επίπεδο του υποσυνειδήτου .

Μάλιστα οι αρχαίοι Μινωίτες γιατροί  φαίνετε ότι το χρησιμοποιούσαν για θεραπευτικούς σκοπούς,  αφού οι θεραπείες που πραγματοποιούσαν ήταν  σε βάθος, εντοπίζοντας και θεραπεύοντας την ψυχολογική αιτία που εκφράζει και εκδηλώνει την αρρώστια.

Δυστυχώς πολλά από αυτά τα ιερά φυτά δύναμης χρησιμοποιούνται λανθασμένα , από τοξικομανείς,  προσπαθώντας  να δραπετεύουν από την πραγματικότητα τους, ή από βίτσιο , δημιουργώντας όμως ακόμα μεγαλύτερες ψευδαισθήσεις και προβλήματα για τον εαυτό τους, αφού δεν γνωρίζουν πως να τα χρησιμοποιήσουν.

Θυμηθείτε τον Κ. Καστανεντα ο οποίος προκειμένου να δοκιμάσει τις ιδιότητες κάποιου φυτού, έπρεπε να το φυτέψει ο ίδιος σε κατάλληλο μέρος , να το ποτίζει ο ίδιος…και να πηγαίνει συχνά να του κάνει…. συντροφιά .

Ώστε το στοιχειώδες του φυτού να σχετιστεί μαζί του <<φιλικά>> να τον <<γνωρίσει>>  και αργότερα να αποκαλύψει <<τα μυστικά>>  του στον ερευνητή.

Τα βότανα που χρησιμοποιούμε για ιατρικούς ή και για διατροφικούς επίσης σκοπούς, θα πρέπει πριν τα κόψουμε να ευχαριστούμε τα στοιχειώδη των φυτών που προσφέρουν το φυσικό τους σώμα  και τις θεραπευτικές τους ουσίες για το καλό της ανθρωπότητας.
Αυτό είναι μια αρχαία επιστήμη και γνώση  που  έχουμε ξεχάσει.

Όλες αυτές οι μαγικές ιδιότητες και δυνάμεις  των φυτών προέρχονται από τις κοσμικές ενέργειες,  τις οποίες το κάθε ένα από αυτά έλκει και μετασχηματίζει  σαν χημικές ιδιότητες και κατόπιν γειώνει και  αποκρυσταλλώνει στη γη με πολλούς τρόπους.

<<Οι αλληλεπιδράσεις  μεταξύ των ατόμων γεννούν τις διάφορες χημικές διαδικασίες και παράγουν την ανεξάντλητη ποικιλία των χημικών συνθέσεων .>>
 [ θεωρεία των κβάντα ]Ιερά ζώα
Επίσης από το ζωικό βασίλειο υπάρχουν διάφορα ζώα τα οποία έχουν  ικανότητες φύλαξης , προστασίας , συνεργασίας αλλά και πολλά άγρια ζώα τα οποία μετατρέπουν συγκεκριμένες ενέργειες και δυνάμεις εκτελώντας την αποστολή τους απλά ζώντας σε διάφορες περιοχές του πλανήτη .
Πολλά ζώα θεωρούνται ιερά, με θεϊκές δυνάμεις, για αυτό και έχουν την ανάλογη προστασία ή  τον σεβασμό του ανθρώπου.  

Το διορατικό φίδι για παράδειγμα σύμβολο του Ασκληπιού έχει καθιερωθεί παγκοσμίως σαν το κατεξοχήν σύμβολο της ιατρικής .

Αλλά και των κοσμικών ενεργειών σύμφωνα με τους Μάγια, Ίνκας, κλπ  , όπως επίσης είναι και το σύμβολο της θεϊκής μητέρας Κουνταλίνι για τους ινδούς , όπως επίσης σύμβολο σοφίας για τους φαραώ της Αιγύπτου.

Επίσης το περιστέρι στους χριστιανούς σαν σύμβολο του αγίου πνεύματος

Η αγελάδα επίσης σύμβολο της θηλυκής ενέργειας η της μητέρας γης  στην Ινδία Όπως επίσης και στην Αίγυπτο σαν θεά  hathar θεά της χαράς, που συμβολίζει επίσης τον εσωτερικό εαυτό.

 Στον αντίποδα σαν  αρσενική ενέργεια έχουμε τον ταύρο στην Κνωσό  που συμβολίζει το εγώ που αν το πιάσουμε από τα κέρατα  [το κυριαρχήσουμε] μας οδηγεί στην  απελευθέρωση και στην πνευματικότητα.


Επίσης και  στην Αίγυπτο οι γάτες, οι σκαραβαίοι τα σκυλιά  ήταν  ιερά  ζώα .
Ο σκύλος  ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου που μας διδάσκει την αφοσίωση και την αγάπη, οι αιγύπτιοι τον τιμούν  δίνοντας  το πρόσωπο του στον θεό της θεϊκής  δικαιοσύνης… Ανούβη..

Οι ινδιάνοι της Αμερικής,  όταν οποιοδήποτε στοιχειώδες του ορυκτού, φυτικού, ή ζωικού βασιλείου έδινε έμπνευση και πνευματικότητα σε κάποιον, ή στην φυλή  αυτό το στοιχειώδες το χαρακτήριζαν σαν <<τοτέμ >> και ήταν ιερό και σεβαστό από όλους .

Κάθε υλικό σώμα, είτε είναι ορυκτό, είτε φυτικό, ζωικό ή ανθρώπινο  έλκει και γειώνει ενέργειες συμπαντικές προς το εσωτερικό της γης .
 Όπως επίσης από την γη  εκπέμπει ενέργειες προς το άπειρο σύμπαν .
Αν αυτό δεν συνέβαινε ..τότε απλά δεν θα υπήρχε …ο κόσμος έτσι όπως τον αντιλαμβανόμαστε.
Αυτή είναι η θεϊκή πνοή …………η συμπαντική ροή …….


 
Ο άνθρωπος

Κάθε φυσικό σώμα  από οποιοδήποτε βασίλειο,  μετατρέπει και γειώνει διαφορετικές τύπου ενέργειες, με το πλέον σημαντικό τον άνθρωπο, ο οποίος έχει την δυνατότητα εφόσον  επιτύχει την ανάλογη συχνότητα να εκφράσει   την πρώτη αρχή  επί της γης.

 Αυτό το πραγμάτωσαν   μεγάλοι δάσκαλοι και μύστες γνωστοί και άγνωστοι που περπάτησαν με φυσικό σώμα σε αυτόν τον πλανήτη, γειώνοντας πνευματικές ενέργειες και δυνάμεις  με τις διδασκαλίες τους και το παράδειγμα τους .

Οι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν την συνείδηση τους,  και στον βαθμό που την κατέχουν , έλκουν  ανάλογες κοσμικές  ενέργειες και συχνότητες,   τις οποίες επίσης  εκπέμπουν και  επηρεάζουν ανάλογα και το περιβάλλον τους.

Τα ορυκτά, τα φυτά, και τα ζώα, εκτελούν την αποστολή τους όπως έχει ορισθεί από το <<θειο σχέδιο>>,  να μετασχηματίζουν τις ενέργειες τους και να  στηρίζουν και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη γη και στον άνθρωπο, λειτουργώντας σύμφωνα με τους κοσμικούς νόμους  και με την βοήθεια  του ένστικτου τους, ή τις ικανότητες που τους προσφέρει η φύση .

Ο διανοητικός  άνθρωπος  με την σειρά του   ασυνείδητα μετασχηματίζει τις δικές του ενέργειες, όμως  στην πλειοψηφία του πιθανότατα δεν το γνωρίζει  ότι συμβαίνει.
Πιθανόν δεν του έχει δώσει την σημασία που θα έπρεπε
Αν και είναι πάμπλουτος από σκέψεις και συναισθήματα ….δεν τα παρατηρεί.


Έτσι αντιλαμβάνεται  τις ενέργειες… όταν πλέον έχουν γειωθεί .

Όταν έχουν πλέον υλοποιηθεί σαν γεγονότα , με αποτέλεσμα να τις ερμηνεύει με τον πιο ανειδίκευτο συνεργάτη…. τον Νου!

Αισθάνεται  ενέργειες στο στομάχι, σαν ψυχολογικά βάρη , και τις ερμηνεύει  σαν αρνητικά συναισθήματα και στενοχώριες .

Ή σαν σκέψεις που πέφτουν σαν χείμαρρος στο διανοητικό του  κέντρο χωρίς κάποιο συνειρμό και νομίζει ότι αρχίζει να τρελαίνεται ….

Τίποτα τέτοιο !!!

Είναι   κοσμικές ενέργειες, αλλά και ενέργειες από τα γεγονότα  του περιβάλλοντος του,  που κατακλύζουν τον Νου υπό μορφή εντυπώσεων .

Τα αρνητικά συναισθήματα, και οι αρνητικές σκέψεις   είναι η  ψυχολογική αντίδραση του ανθρώπου απέναντι στα εξωτερικά ερεθίσματα .

Ζούμε μέσα σε ένα άπειρο ωκεανό από ενέργεια …….
Και η ενέργεια παίρνει την μορφή  …που της δίνουμε, καθώς περνά από μέσα μας και τελικά  εκφράζετε στο περιβάλλον μας και στο χωροχρόνο ΜΑΣ *

Πληθώρα ενεργειών……………. που ο άνθρωπος το μόνο που έχει να κάνει είναι να  επιτρέψει την  ροή τους και όχι να τους κλίνει την πόρτα ή να τις μπλοκάρει .

Η αυτοπαρατήρηση είναι η καλύτερη από όλες τις τακτικές ώστε να σταματήσει επιτέλους  να ψάχνει έξω από τον εαυτόν του,  τους <<ερμηνευτές>> και τους <<σωτήρες>>  για να του εξηγήσουν και να τον ......σώσουν από αυτό που  συμβαίνει.

Οι πεποιθήσεις , οι ανησυχίες ,  οι φόβοι μας , τα ψυχολογικά  επιπρόσθετα στοιχεία
[ τα <<εγώ>>] που έχουμε δημιουργήσει μπλοκάρουν  και απορροφούν αυτές τις ενέργειες.

Τρέφονται από αυτές τις ενέργειες ,  με αποτέλεσμα, αυτές οι ενέργειες να διαστρεβλώνονται   να διαβάλλονται και τελικά  να εκφράζονται με διαφορετικό τρόπο,  και να μας αποδυναμώνουν  .

 Αυτό όμως είναι και η ελεύθερη βούληση που στον άνθρωπο έχει  δοθεί και είναι σεβαστή η κάθε του επιλογή , εφόσον και τα <<εγώ>>,  όπως και κάθε ψυχολογική πτυχή είναι δική του δημιουργία .

Η αρχή είναι η ίδια για όλα όσα είναι, και εκεί όλα όσα είναι  επίσης επιστρέφουν.

Η γη με τους τόπους της και τα ορυκτά της , ΟΛΟΙ οι άνθρωποι , τα ζώα, τα φυτά, αποτελούν μια αδιάσπαστη ΕΝΟΤΗΤΑ.

Μια ενότητα η οποία δεν είναι ορατή αλλά αποδεδειγμένη, και ψυχολογικά, και επιστημονικά.

Η θεωρεία των κβάντα απέδειξε ότι ...τα υποατομικά σωματίδια δεν έχουν νόημα ως απομονωμένες οντότητες.

Αλλά αποκτούν νόημα μόνο ως συνδυασμοί.    

Ο άνθρωπος παρατηρητής αντιπροσωπεύει την τελική κατάληξη μιας αλυσιδωτής διαδικασίας, και δεν μπορούμε να μιλάμε για την φύση, χωρίς να μιλάμε ταυτόχρονα και για τον εαυτό μας.

Αυτό που μένει είναι να το κατανοήσουμε και να το βάλουμε στην ζωή μας.

Η ταύτιση της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου,
με την θέληση του θεϊκού νομού………
Αντιστοιχεί στην ταύτιση μας με την συνεχή  ροή  των κοσμικών ενεργειών.
Και είναι ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Το να επιτρέπουμε στην ροή.
   Το να γινόμαστε ένα με την ροή.
Αυτό είναι ……ελευθερία.

Και είναι επίσης  πράξη αγάπης όταν ένας άνθρωπος συνειδητά επιλέξει να καθίσει στην γη ξυπόλητος, και συνειδητά να φανταστεί τις κοσμικές ενέργειες να εισρέουν μέσα στο φυσικό του σώμα παρασέρνοντας οτιδήποτε ενοχλητικό, ή αρνητικό βιώνει μέσα του  μέχρι το κέντρο της γης . 

Και μετά κατόπιν από το κέντρο της γης και διαμέσου του φυσικού σώματος ξανά, να επιστρέφουν οι γήινες πλέον ενέργειες μετατρεμενες καθαρές, σαν προσευχή  προς το σύμπαν .


Αυτό είναι μια έμπρακτη πράξη αγάπης, και συνειδητή  συνεργασία  με την φύση, είναι ενότητα και προσευχή !   και προτείνετε χωρίς καμιά επιφύλαξη για όποιον επιθυμεί και καταλαβαίνει έστω και λίγο τι μπορεί να σημαίνει για όλα τα όντα του πλανήτη,
 αλλά και περισσότερο  για αυτόν που πραγματώνει αυτή την άσκηση.

Αυτό συμβαίνει έτσι και αλλιώς συνεχώς.
Αλλά είναι απείρως διαφορετικό να το κάνουμε με…… επίγνωση ..ότι το κάνουμε .

Μπορεί να διαρκέσει όσο <<χρόνο>> εμείς θέλουμε  και έχουμε διάθεση …


<<  Αυτός που συμπορεύεται με την ροή του ΤΑΟ , 
αυτός που ακολουθεί τους ρυθμούς του ουρανού και της γης, δεν συναντά ποτέ δυσκολίες στον κόσμο  >> .[ Χουαν Ναν Τσε Κινέζος φιλόσοφος ]........

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου